یکشنبه ، 12 آذر 1402
پایگاه اینترنتی شهرداری چلیچه
جدید ترین اطلاعیه ها ، مزایده ها،مناقصات و اطلاع رسانی های شهرداری

آزاد سازی معبر

تخریب و آزاد سازی معبر واقع در خیابان شهید نوروزیدر تاریخ 1402/06/0 معبر خیابان شهید نوروزی به صورت توافقی با جناب آقای نعمتی تخریب و رها سازی گردید.از آقای بهروز نعمتی بابت همکاری و آزاد سازی این مسیر کال تقدیر به عمل می آید.
تخریب و آزاد سازی معبر واقع در خیابان شهید نوروزی
در تاریخ 1402/06/0 معبر خیابان شهید نوروزی به صورت توافقی با جناب 
آقای نعمتی تخریب و رها سازی گردید.
از آقای بهروز نعمتی بابت همکاری و آزاد سازی این مسیر کال تقدیر به عمل می آید.
تاریخ و ساعت انتشار :
06:15:12 ~~~ 1402/06/06
دسته بندی :
اخبار شهرداری
تعداد بازدید : 147
اظهار نظر در مورد آزاد سازی معبر .::. پایگاه اینترنتی شهرداری چلیچه
*
*